Skip to Main Content

Bahasa Rasmi

Bahasa Cina dan Portugis merupakan bahasa-bahasa rasmi. Bahasa Kantonis yang paling meluas penggunaannya. Kedua-dua bahasa ini digunakan dalam jabatan kerajaan didalam semua dokumen rasmi & komunikasi. Bahasa Inggeris pula secara amnya digunakan dalam industri pelancongan dan perdagangan.