Skip to Main Content

งานและเทศกาลต่างๆ

มาเก๊ามีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนประเทศใดในโลกซึ่งรวมถึงการเฉลิมฉลองต่างๆ ตามประเพณีจีน เช่น วันตรุษจีน งานเลี้ยงฉลองเทพเจ้าทัวเท เทศกาลตันอึง (เทศกาลเรือมังกร) รวมถึงเทศกาลของชาวตะวันตกที่สำคัญๆ เช่น อีสเตอร์ ขบวนแห่พระแม่ฟาติมา และวันคริสต์มาส นอกจากนี้ยังมีงานนานาชาติใหญ่ๆ อีกหลายงานที่จัดขึ้นในมาเก๊า

มีอะไรน่าสนใจ?

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเทศกาลและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น