Skip to Main Content
4 ทิวทัศน์

โซนวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

มาเก๊าเป็นเมืองที่ตะวันออกมาพบกับตะวันตก เป็นสถานที่ที่วัฒนธรรมจีนโบราณที่คล้ายกับวิถีชีวิตของชาวโปรตุเกสและตะวันตกเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันในแบบที่ไม่เหมือนใคร อาคารในประวัติศาสตร์ที่งดงามหลายแห่งทำให้ระลึกถึงความทรงจำของเมืองเล็กๆ แห่งนี้ – ที่เต็มไปด้วยองค์ประกอบโบราณ – ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชนท้องถิ่นที่มีความเป็นศิลป์ที่กำลังเจริญรุ่งเรือง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามได้ที่เว็บไซต์ Macao Cultural and Creative Industries

1

10 Fantasia – แหล่งฟักตัวของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

10 Fantasia ตั้งอยู่ที่เซนต์ลาซารุส ปาริช และก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 – มีห้องโถงสำหรับจัดนิทรรศการ 2 ห้อง และห้องแสดงสินค้า 10 ห้องที่สว่างสไว – ที่จัดแสดงและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม...

2

Albergue SCM (Albergue da Santa Casa da Misericórdia)

เขตเซนต์ลาซารุสถูกใช้เป็นฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ Albergue SCM ตั้งอยู่ในเขตนี้มีลานเล็กๆ และอาคารโปรตุเกสที่มีอายุเก่าแก่กว่าสองร้อยปีและกำแพงสีเหลือง...

3

Creative Macau

องค์กรไม่หวังกำไรนี้เป็นศูนย์กลางสำหรับอุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์ในท้องถิ่นที่พัฒนาและบริหารจัดการโดยสถาบันศึกษาเกี่ยวกับมาเก๊าของยุโรป...

4

Ponte 9 - สถานที่แสดงแฟลตฟอร์มด้านความคิดสร้างสรรค์

Ponte 9 เป็นสถานที่แสดงแฟลตฟอร์มด้านความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมสู่เมือง สถานที่นี้เป็นที่ตั้งของบริษัทสตาร์ทอัพ ที่ริเริ่มในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การวางแผนเมือง การผลิตวิดีโอ และการจัดกิจกรรมต่างๆ...