Skip to Main Content

อาคาร 'ลีล เซนาโด' (ปัจจุบันใช้ชื่อว่า อาคารไอเอเอ็ม)

อาคารนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1784 เป็นหอประชุมเทศบาลมาเก๊าแห่งแรกและยังคงใช้งานมาจนทุกวันนี้ ชื่อ “ลีล เซนาโด” (วุฒิสภาผู้ภักดี) มาจากชื่อ “เมืองแห่งนามของเทพมาเก๊า หาใครภักดีกว่านี้ได้ไม่” ที่กษัตริย์ดอม จอห์นที่ 4 แห่งโปรตุเกสพระราชทานให้ในปี ค.ศ. 1654 อาคาร “ลีล เซนาโด” (ปัจจุบันใช้ชื่อว่า อาคารไอเอเอ็ม) ได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิค และได้สงวนกำแพงหลักและแผนผังเดิมเอาไว้ รวมถึงสวนด้านหลังอาคารไว้ด้วย ชั้นหนึ่งของอาคารด้านในเป็นห้องประชุมพิธีการที่นำไปสู่หอสวดเล็กๆ และหอสมุดที่แกะสลักอย่างวิจิตรตามแบบของหอสมุดมาฟราคอนแวนต์ในโปรตุเกส