Skip to Main Content

โบสถ์เซนต์ออกัสติน

โบสถ์แห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1591 โดยนักบุญออกัสติเนียนชาวสเปน โบสถ์แห่งนี้ยังคงรักษาประเพณีเดิมของการเป็นสถานที่จัดงานขบวนแห่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดงานหนึ่งในเมืองที่ชื่อว่าขบวนอีสเตอร์ที่มีผู้เข้าร่วมขบวนหลายพันคน ในอดีตระหว่างที่ฝนตกหนักบาทหลวงเคยใช้ใบปาล์มมาวางบนหลังคาเพื่อกันฝน มองจากไกลๆ จะเห็นว่าใบปาล์มเหล่านี้เหมือนหนวดมังกรปลิวไปตามลม ชาวจีนจึงเรียกโบสถ์นี้ว่าหลงซงหมิว (วัดมังกรหนวดยาว)