Skip to Main Content

หอสมุดเซอร์โรเบิร์ตโฮตุง

หอสมุดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาก่อนปี ค.ศ. 1894 ซึ่งในตอนแรกเป็นบ้านพักอาศัยของโดนา แคโรไลนา คุณญ่า นักธุรกิจฮ่องกงชื่อเซอร์โรเบิร์ตโฮตุงได้ซึ้อไว้ในปี ค.ศ. 1918 เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เขาเสียชีวิตลงในปี ค.ศ. 1955 และได้ระบุไว้ในพินัยกรรมไว้ว่าให้มอบอาคารหลังนี้ให้กับรัฐบาลมาเก๊าเพื่อให้ดัดแปลงเป็นหอสมุดสาธารณะ