Skip to Main Content

วัดซำไกวุยคุน (วัดกวนไท)

วัดนี้ตั้งอยู่ใกล้ย่านบาซาร์จีนเก่าซึ่งปัจจุบันคือตลาดเซนต์โดมินิกที่ยังคงเก็บกลิ่นอายย่านเดิมไว้ได้อย่างครบถ้วน ทำเลที่ตั้งของโครงสร้างแบบจีนใจกลางจัตุรัสสำคัญของเมืองที่รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตกแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นของสองวัฒนธรรม วัดนี้ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับสมาคมธุรกิจจีนที่มีมาช้านานซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหอการค้าจีนในเมือง