Skip to Main Content

สำนักแห่งความเมตตา

สถาบันนี้จำลองแบบมาจากองค์กรการกุศลที่เก่าแก่และสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในโปรตุเกสซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นมาครั้งแรกโดยบิชอปองค์แรกของมาเก๊าในปี ค.ศ. 1569 นับว่าเป็นการก่อตั้งคลินิกการแพทย์แบบตะวันตกแห่งแรกในมาเก๊า และโครงสร้างสวัสดิการสังคมอื่นๆ ที่ยังคงให้บริการอยู่ทุกวันนี้ อาคารนี้เป็นอาคารแบบนีโอคลาสสิคในสถาปัตยกรรมโดยรวม แต่ก็มีความเป็นแมนเนอริสต์อยู่เล็กน้อย