Skip to Main Content

พิพิธภัณฑ์ของกองกำลังรักษาความปลอดภัยในมาเก๊า

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ถัดไปจากสวนเอส ฟราสซิสโก (Calçada dos Quartéis S. Francisco) มีการจัดแสดงอุปกรณ์ทางการทหาร และเล่าถึงประวัติศาสตร์ของกองกำลังรักษาความปลอดภัยในมาเก๊า