Skip to Main Content

ห้องจัดแสดงเพื่อระลึกถึงเทพเจ้านาชา

ประเพณีและความเชื่อของชาวมาเก๊าที่สืบทอดมายาวนานได้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2557 เพื่อแสดงถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมของมาเก๊า  การจัดแสดงนิทรรศการเทพเจ้านาชาในปี พ.ศ. 2555 ได้รับการออกแบบโดยสำนักวัฒนธรรมและได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวัดนาเกลือและผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงจึงได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์และประเพณีที่เกี่ยวข้องและทุ่มเทให้กับเทพนาชา

ห้องจัดแสดงนิทรรศการในวัดนาชาซึ่งเป็นอาคารที่มีลักษณะแบบดั้งเดิมและทันสมัยมีพื้นที่รวมประมาณ 70 ตารางเมตร ห้องนี้จะแสดงตำนานและความเป็นมาของเทพเจ้านาชาและการจัดงานฉลองและจัดแสดงวัตถุหลายอย่างที่ใช้ในการจัดงานวันเกิดของเทพเช่นเครื่องเผาบูชา วัตถุที่ใช้ในขบวนทางศาสนาเช่นเก้าอี้ ร่มพิธี หัวสิงโต และยังประทัดสำหรับพิธีเฉลิมฉลองทางศาสนา  นอกจากนี้ทางสำนักวัฒนธรรมได้จัดทำวิดีโอเกี่ยวกับงานฉลองของเทพเจ้านาชาและจัดทำรูปแบบ E-Book รูปกิจกรรมที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพแห่งนี้ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งทำให้ผู้เยี่ยมชมสามารถชมประวัติความเป็นมา และนิทรรศการจัดแสดงแปดภาพวาดอธิบายถึงต้นกำเนิดของตำนานของเทพเจ้านาชา ในรูปแบบการสอนซึ่งเป็นผลงานของนักเขียนการ์ตูนยอดนิยมชื่อว่า Ah-Cheng ผ่านทางวัตถุเหล่านี้ผู้เข้าชมสามารถทำความเข้าใจกับความหมายของความเชื่อและประเพณีของเทพเจ้านาชา รวมถึงประสบการณ์การเฉลิมฉลองของเทศกาลต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงในพื้นที่นี้เป็นสิ่งประดิษฐ์และสิ่งปลูกสร้างที่พบในระหว่างการขุดค้นทางโบราณคดีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของของโบสถ์ Mater Dei

ที่มา: สถาบันการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม