Skip to Main Content

Tokong Kun Iam di Taipa

Tokong Kun Iam di Taipa

Tokong ini dibina sekitar tahun ke-28 pemerintahan Maharaja Guangxu (1902), berdasarkan sebuah marmar yang terukir. Di dalam tokong berdiri sebuah patung Kun Iam yang tenang dan berharga dengan daun emas yang digilap. Patung ini telah wujud selama lebih satu abad dan telah dipulihkan pada tahun 2004. Dipetik dari Kitab Suci Buddha, "Kun Iam" bermaksud "mari kita mendengar suara sengsara dari dunia manusia ini " dan kemudian menjadi doktrin popular kepercayaan kaum Cina. Kun Iam, juga dikenali sebagai Dewi Rahmat, dipercayai mempunyai kebijaksanaan dan kuasa ghaib yang menawarkan penebusan bagi penderitaan manusia.