Skip to Main Content

Tokong Tin Hau di Taipa

Tokong Tin Hau di Taipa

Ia secara meluas dipercayai menjadi salah satu tokong tertua yang diketahui di pulau itu. Tidak ada cara untuk mengesan tahun yang tepat bila ia dibina, tetapi sepatutnya ia tidak melebihi tahun 1785. Ia adalah kerana kesan sejarah yang terdapat pada loceng lama tokong, di mana tulisan "Diperbuat pada tahun ke-50 pemerintahan Maharaja Qianlong (1785)" diukir. Tokong ini didedikasikan untuk Tin Hau (Maharani Syurga), yang lebih dikenali sebagai A-Ma, yang boleh membuat ramalan ketika masih hidup dan beliau mempunyai kuasa mitos untuk menyelamatkan bot dan orang yang lemas dari bahaya. Ia adalah jelas bahawa Dewi amat dimuliakan oleh populasi masyarakat perikanan dan perdagangan. Tokong ini pada asalnya adalah sebuah tokong yang besar dan mengagumkan, di mana banyak peninggalan berharga seperti tablet lama, loceng dan mezbah-mezbah kemenyan disimpan. Malah, hanya dewan utama yang didedikasikan untuk Tin Hau yang kekal di dalam tokong pada hari ini.