Skip to Main Content

ขุมทรัพย์ศิลปะเกี่ยวกับศาสนา

ชาวสเปน ดอมินิกันสร้างโบสถ์เซนต์ดอมิงโกส์ (เซน์ดอมินิก) ในยุค 1590s พร้อมกับคอนแวนต์ซึ่งตอนนี้ไม่มีอยู่แล้ว โบสถ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระแม่โรซารี่ ในตอนแรกถูกสร้างด้วยไม้แต่ในศตวรรษที่ 17 ถูกแทนที่ด้วยโครงสร้างที่โอ่โถงซึ่งมีทางเดินยาวสามทาง ในศตวรรษที่ 18 โบสถ์แห่งนี้ถูกตกแต่งสไตล์บาโรกของอาณานิคมตามสไตล์สถาปัตยกรรมที่นิยมในขณะนั้นที่ได้รับแรงจูงใจทางด้านศาสนาซึ่งทำให้โบสถ์แห่งนี้โดดเด่นไม่เหมือนที่อื่นๆ

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์โบสถ์เซนต์ดอมิงโกส์ (Treasure of Sacred Art) ตั้งอยู่ในอาคารติดกับโบสถ์และเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1997 เมื่อคณะทางศาสนาถูกล้มเลิกในโปรตุเกสในปี 1834 โบสถ์ได้รับวัตถุโบราณทางศาสนาหลายชิ้นที่ปัจจุบันมีการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ในระเบียงโบสถ์โบราณและห้องอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับโบสถ์

ผู้เข้าชมควรเริ่มจากการเที่ยวชมภายในโบสถ์ซึ่งได้รับการบูรณะในปี 1994 ซึ่งผู้เข้าชมจะได้สัมผัสบรรยากาศโบสถ์คาทอลิกโบราณในประเทศจีน หลังจากนั้นขึ้นชั้นบนไปยังพิพิธภัณฑ์เพื่อชมวัตถุที่ทำด้วยทองคำ รูปปั้น เครื่องประดับทางศาสนา ภาพวาดทางศาสนา รวมถึงภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในพิธีสวด วัตถุหลายชิ้นที่ถูกนำมาจัดแสดงมาจากมาเก๊า แต่บางชิ้นมาจากที่อื่นๆ ในทวีปเอเชีย เช่น อินเดีย โดยรวมมีวัตถุที่นำมาแสดงประมาณ 300 ชิ้น ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ไปจนถึงศตวรรษที่ 19