Skip to Main Content

Mengenai Kami

Tanggungjawab utama Pejabat Pelancongan Kerajaan Macao.

Selaras dengan strategi Kerajaan Wilayah Pentadbiran Khas Macao (Macao SAR) bagi menempatkan dan membangunkan Macao sebagai Pusat Dunia Pelancongan dan Riadah, Pejabat Pelancongan Kerajaan Macao (MGTO) berfungsi sebagai entiti awam yang bertanggungjawab untuk melaksanakan, menganalisis, dan membantu dalam mengkaji dasar-dasar pelancongan Macao SAR untuk meningkatkan reputasi Macao sebagai destinasi yang berkualiti.

Bersama-sama dengan perdagangan tempatan, MGTO mempromosikan produk dan perkhidmatan pelancongan Macao bukan sahaja dalam pasaran pelancongan terkemuka dan baru tetapi turut menilai dan berusaha untuk membangunkan pasaran yang berpotensi untuk menarik pelbagai sumber pelawat untuk ke Macao. Untuk mencapai matlamat ini dengan berkesan, terdapat 12 wakil-wakil MGTO dan 3 Delegasi MSAR di seluruh dunia yang mengikut keperluan skim promosi dan aktiviti untuk keperluan setiap pasaran.

Pejabat ini bekerja keras untuk mengukuhkan hubungan dengan perdagangan luar negara dan serantau dan juga pertubuhan pelancongan antarabangsa bagi mencapai pembangunan pelancongan Macao.

Di dalam negara, MGTO memainkan peranan penting dalam memupuk peningkatan dan kepelbagaian produk pelancongan di samping menggalakkan, menyelaras atau memudahkan pelbagai projek pelancongan dan acara mega.

Sebagai entiti yang menyelia untuk industri pelancongan Macao, MGTO memastikan operasi sektor ini dibawah rangka kerja undang-undang dan dilesenkan dan memeriksa tempat dan aktiviti pertubuhan-pertubuhan untuk memastikan kualiti dan integriti industri pelancongan.

Pejabat ini juga berterusan dalam menubuhkan piawaian kualiti dan menggalakkan banyak peluang latihan untuk sektor tempatan terutamanya dalam bidang hospitaliti, katering dan kawasan perniagaan pelancongan melalui kerjasama dengan institut latihan dan entiti pelancongan bagi menaik taraf kualiti perkhidmatan dan memastikan peningkatan yang berterusan.

MGTO mengaturkan rancangan kecemasan untuk krisis pelancongan dan menguruskan sistem nasihat perjalanan ke Wilayah Pentadbiran Khas Macao untuk memastikan keselamatan penduduk Macao ketika melakukan perjalanan ke luar negara dan pelancong semasa mereka berada di Macao.