Skip to Main Content
9 ทิวทัศน์

วัด

มาเก๊าเป็นขุมทรัพย์ของวัดจีนโบราณที่เป็นสถานที่สักการะที่สำคัญมาเป็นเวลาหลายร้อยปี วัดในมาเก๊าส่วนมากเป็นวัดพุทธ ลัทธิเต๋า และความเชื่อพื้นบ้าน พระพุทธเจ้า นาชา ถิ้นเฮ่า (เทพธิดาของชาวเรือ) และเจ้าแม่กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) ฯลฯ เป็นที่เคารพสักการะในวัดต่างๆ การเดินทางมาเที่ยวชมวัดต่างๆ ในมาเก๊า นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อจีนโบราณและที่มาทางประวัติศาสตร์ของเมืองที่เป็นหมู่บ้านชาวประมงมากยิ่งขึ้น

1

วัดอาม่า

วัดอาม่าถูกก่อตั้งขึ้นมาก่อนที่จะมีเมืองมาเก๊าซึ่งประกอบไปด้วยประตูทางเข้า ซุ้มประตูแห่งการรำลึก หอสวดมนต์ หอแห่งความเมตตา หอเจ้าแม่กวนอิม และศาลาเซิ้งเจ้าชานลิน (ศาลาพุทธ) ที่ล้วนอุทิศให้แด่เทพศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆ...
2

วัดเจ้าแม่กวนอิม

วัดพุทธแห่งนี้เป็นวัดของเทพเจ้าแห่งความเมตตาถูกก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 โดยที่อาคารในปัจจุบันถูกก่อสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1627 วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเก๊าซึ่งมีประตูทางเข้าขนาดใหญ่...
3

วัดลินฟง

( วัดดอกบัว ) ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1592 และได้รับการปฏิสังขรณ์บ่อยครั้งที่สุด วัดดอกบัวแห่งนี้มีด้านหน้าวัดที่งดงามที่ทำจากดินเหนียวที่แกะสลักอย่างประณีตแบบนูนต่ำในศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นภาพวาดในประวัติศาสตร์และในตำนาน...
4

วัดลินไก

( วัดสายธารแห่งความโศกเศร้า ) วัดนี้ถูกก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในจัตุรัส Estrada do Repouso ในเขต Patane ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดตลาดนัดเป็นประจำ ด้านหน้าวัดมีหินแกรนิตแกะสลักบนผนังและไม้ขื่อ...
5

วัดโปไทซินอุน

วันโปไทซินอุน อยู่บนเกาะไทปาเป็นวัดที่ได้รับเงินบริจาคมากที่สุดและสวยงามที่สุดวัดหนึ่งในมาเก๊า ภายในอาคารวัดประดิษฐานด้วยรูปปั้นพระพุทธเจ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมาเก๊า ซึ่งความสูงของรูปปั้นเเละฐานรูปดอกบัว...
6

วัดซำไกวุยคุน (วัดกวนไท)

วัดนี้ตั้งอยู่ใกล้ย่านบาซาร์จีนเก่าซึ่งปัจจุบันคือตลาดเซนต์โดมินิกที่ยังคงเก็บกลิ่นอายย่านเดิมไว้ได้อย่างครบถ้วน...
7

วัดนาช่า

วัดที่อุทิศสำหรับการสักการะนาช่าถูกก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 โบสถ์จีนโบราณเล็กๆ แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับซากองค์กรเจซูอิตที่สำคัญประจำภูมิภาคที่แสดงถึงตรรกะแห่งอุดมคติของชาติตะวันตกและจีน
8

วัดตำกง

ดนี้มีหลังคาสูงที่สวยงามและรูปปั้นกระเบื้องซึ่งเป็นวัดสำหรับตำกง เทพเจ้าของนักเดินเรือ นอกจากภาพของเทพเจ้าตำกงแล้ววัดแห่งนี้ยังมีเรือมังกรจำลองขนาดสี่ฟุตที่ทำจากกระดูกปลาวาฬ...
9

วัดเจ้าแม่กวนอิมโบราณและวัดเทพเจ้าประจำเมือง (Kun Iam Ancient Temple and Temple of City God)

เดิมที วัดเจ้าแม่กวนอิมโบราณสร้างตรงทิศใต้ของเนินเขามงฮา ค่าที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับวัดเจ้าแม่กวนอิม จึงเรียกกันว่า วัดเจ้าแม่กวนอิมน้อย ประกอบด้วย 3 ศาลเจ้าที่เคารพบูชาเจ้าแม่กวนอิม, Kam Fa (Lady Golden...