Skip to Main Content
16 ทิวทัศน์

วัด

มาเก๊าเป็นขุมทรัพย์ของวัดจีนโบราณที่เป็นสถานที่สักการะที่สำคัญมาเป็นเวลาหลายร้อยปี วัดในมาเก๊าส่วนมากเป็นวัดพุทธ ลัทธิเต๋า และความเชื่อพื้นบ้าน พระพุทธเจ้า นาชา ถิ้นเฮ่า (เทพธิดาของชาวเรือ) และเจ้าแม่กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) ฯลฯ เป็นที่เคารพสักการะในวัดต่างๆ การเดินทางมาเที่ยวชมวัดต่างๆ ในมาเก๊า นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อจีนโบราณและที่มาทางประวัติศาสตร์ของเมืองที่เป็นหมู่บ้านชาวประมงมากยิ่งขึ้น

1

วัดเปากงและวัดเทพเจ้าแห่งการแพทย์ (Pao Kong Temple and Temple of Divinity of Medicine)

เมื่อมีโรคระบาดร้ายแรงคร่าชีวิตคนมาเก๊าไปมากมาย จึงมีการสร้างวัดเปากงและวัดเทพเจ้าแห่งการแพทย์ขึ้นตามลำดับในปีที่ 15 (ค.ศ. 1889) และปีที่ 21 (ค.ศ. 1895) ของรัชสมัยจักรพรรดิกวังซวี่แห่งราชวงศ์ชิง...

2

วัดฮงกุง

วัดฮงกุงสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระพุทธเจ้าตามศาสนาพุทธ และเทพเจ้าตามลัทธิเต๋า เล่าขานกันว่า มีผู้พักอาศัยในย่านนี้ได้พบรูปปั้นไม้ของเทพเจ้าฮงลอยมาตามน้ำใกล้กับริมทะเล พวกเขาจึงได้นิมนต์องค์รูปปั้นขึ้นมา...

3

วัดซำเซง โคโลอาน (Sam Seng Temple in Coloane)

สร้างในปีที่ 4 ของรัชสมัยจักรพรรดิถงจื้อแห่งราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1865) จารึกที่ทางเข้าบอกถึงประวัติศาสตร์ของเกาะโคโลอาน ซึ่งเคยเป็นอ่าวเกลือที่ขึ้นชื่อเรื่องผลิตเกลือ วัดขนาดเล็กแห่งนี้อุทิศให้ Kam Fa...

4

วัดเทียนโห่วโบราณ โคโลอาน (Ancient Temple of Tin Hau in Coloane)

อุทิศให้เทียนโห่ว หรือองค์อาม่า (คนไทยนิยมเรียกเจ้าแม่ทับทิม) สร้างประมาณปี ค.ศ. 1763 เป็นวัดที่เก่าที่สุดในเกาะโคโลอาน ประกอบด้วยโถงทางเข้า และโถงใหญ่...

5

วัดปักไท ไทปา (Pak Tai Temple in Taipa)

หนึ่งในวัดโดดเด่นบนเกาะไทปา มีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนไป 160 ปีก่อนตามที่พบแผ่นศิลาจารึกในวัด ศาลาสักการะที่จัดให้ผู้ศรัทธาเข้าไปกราบไหว้ขอพรเป็นสิ่งที่พบเห็นไม่มากนักบนเกาะนี้ ในสมัยก่อน...

6

วัดเจ้าแม่กวนอิมโบราณ โคโลอาน (Ancient Temple of Kun Iam in Coloane)

สร้างราวปีที่ 5 ในรัชสมัยจักรพรรดิเจียชิ่งแห่งราชวงศ์ชิง (ปี ค.ศ. 1800) โดยพ่อค้าเรือพาณิชย์ท้องถิ่น ชาวมาเก๊าศรัทธาองค์เจ้าแม่กวนอิมกันมาก ตำนานเล่าว่า เจ้าแม่กวนอิมผู้เปี่ยมเมตตามักคุ้มครองชาวประมง...

7

วัดเทียนโห่ว ไทปา (Tin Hau Temple in Taipa)

เชื่อกันทั่วไปว่าเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่รู้จักกันมากที่สุดของเกาะไทปา ไม่ระบุปีสร้างแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าไม่เกินปี 1785 จากที่พบหลักฐานบนระฆังเก่าในวัดซึ่งสลักไว้ว่า “จัดทำขึ้นในปีที่ 50...

8

วัดอาม่า

วัดอาม่าถูกก่อตั้งขึ้นมาก่อนที่จะมีเมืองมาเก๊าซึ่งประกอบไปด้วยประตูทางเข้า ซุ้มประตูแห่งการรำลึก หอสวดมนต์ หอแห่งความเมตตา หอเจ้าแม่กวนอิม และศาลาเซิ้งเจ้าชานลิน (ศาลาพุทธ) ที่ล้วนอุทิศให้แด่เทพศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆ...

9

วัดเจ้าแม่กวนอิม

วัดพุทธแห่งนี้เป็นวัดของเทพเจ้าแห่งความเมตตาถูกก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 โดยที่อาคารในปัจจุบันถูกก่อสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1627 วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเก๊าซึ่งมีประตูทางเข้าขนาดใหญ่...

10

วัดลินฟง

( วัดดอกบัว ) ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1592 และได้รับการปฏิสังขรณ์บ่อยครั้งที่สุด วัดดอกบัวแห่งนี้มีด้านหน้าวัดที่งดงามที่ทำจากดินเหนียวที่แกะสลักอย่างประณีตแบบนูนต่ำในศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นภาพวาดในประวัติศาสตร์และในตำนาน...

11

วัดลินไก

( วัดสายธารแห่งความโศกเศร้า ) วัดนี้ถูกก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในจัตุรัส Estrada do Repouso ในเขต Patane ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดตลาดนัดเป็นประจำ ด้านหน้าวัดมีหินแกรนิตแกะสลักบนผนังและไม้ขื่อ...

12

วัดโปไทซินอุน

วันโปไทซินอุน อยู่บนเกาะไทปาเป็นวัดที่ได้รับเงินบริจาคมากที่สุดและสวยงามที่สุดวัดหนึ่งในมาเก๊า ภายในอาคารวัดประดิษฐานด้วยรูปปั้นพระพุทธเจ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมาเก๊า ซึ่งความสูงของรูปปั้นเเละฐานรูปดอกบัว...

13

วัดซำไกวุยคุน (วัดกวนไท)

วัดนี้ตั้งอยู่ใกล้ย่านบาซาร์จีนเก่าซึ่งปัจจุบันคือตลาดเซนต์โดมินิกที่ยังคงเก็บกลิ่นอายย่านเดิมไว้ได้อย่างครบถ้วน...

14

วัดนาช่า

วัดที่อุทิศสำหรับการสักการะนาช่าถูกก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 โบสถ์จีนโบราณเล็กๆ แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับซากองค์กรเจซูอิตที่สำคัญประจำภูมิภาคที่แสดงถึงตรรกะแห่งอุดมคติของชาติตะวันตกและจีน

15

วัดตำกง

ดนี้มีหลังคาสูงที่สวยงามและรูปปั้นกระเบื้องซึ่งเป็นวัดสำหรับตำกง เทพเจ้าของนักเดินเรือ นอกจากภาพของเทพเจ้าตำกงแล้ววัดแห่งนี้ยังมีเรือมังกรจำลองขนาดสี่ฟุตที่ทำจากกระดูกปลาวาฬ...

16

วัดเจ้าแม่กวนอิมโบราณและวัดเทพเจ้าประจำเมือง (Kun Iam Ancient Temple and Temple of City God)

เดิมที วัดเจ้าแม่กวนอิมโบราณสร้างตรงทิศใต้ของเนินเขามงฮา ค่าที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับวัดเจ้าแม่กวนอิม จึงเรียกกันว่า วัดเจ้าแม่กวนอิมน้อย ประกอบด้วย 3 ศาลเจ้าที่เคารพบูชาเจ้าแม่กวนอิม, Kam Fa (Lady Golden...