Skip to Main Content

การเดินทางไปมาเก๊า

โดยเครื่องบิน

สนามบินนานาชาติมาเก๊าเปิดให้บริการตลอด 24ชั่วโมงทุกวันโดยมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาในมาเก๊าได้จากเมืองใหญ่ๆ ต่างๆ รอบๆ ภูมิภาคนี้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตารางเที่ยวบินโปรดไปที่ www.macau-airport.com หรือโทร +853 2886 1111

สำหรับข้อบังคับในการนำของเหลวใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องโปรดเข้าไปที่ www.aacm.gov.mo

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรโปรดเข้าไปที่ www.fsm.gov.mo และ www.customs.gov.mo

บริการขนส่งทั้งไปและกลับจากสนามบินนานาชาติมาเก๊า
โรงแรมใหญ่ๆ ทุกแห่งมีบริการรับส่งที่สามารถจองไว้ล่วงหน้าหรือจะเตรียมการเมื่อเดินทางมาถึงแล้วก็ได้

แท็กซี่เป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกจากคิวแท็กซี่นอกสนามบิน ซึ่งที่ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าโดยสารเพิ่ม 5.00 ปาตากาส์ และเพิ่มอีก 3.00 ปาตากาส์ต่อกระเป๋าหนึ่งใบที่ใส่ไว้ท้ายรถ

ที่สนามบินมีบริการรถประจำทางหลายสาย –AP1, AP1X, MT1, MT4, N2, 26, 36, 51A & 51X – ที่วิ่งไปทั่วเมืองและหยุดส่งผู้โดยสารตามโรงแรมใหญ่ๆ

สนามบินนานาชาติมาเก๊าตั้งอยู่ในไทปาใกล้กับท่าเรือต่างๆและเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบาย ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีในการเดินทางโดยรถยนต์จากสนามบินไปยัง Outer Harbor Ferry Terminal บนคาบสมุทรมาเก๊า

5 นาทีไปยัง Taipa Ferry Terminal ที่อยู่ใกล้เคียง

20 นาทีไปยัง Border Gate

10 นาทีไปยัง Macao Port Zone ของ ท่าเรือ Hengqin ห่างจากย่านใจกลางของ Macao Peninsula 20 นาทีและไปยังหมู่บ้านไทปา 10 นาที สนามบินมีบริการแท็กซี่ปรับอากาศรถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งของโรงแรม

มีบริการเรือข้ามฟากเส้นทางสนามบินและรถบัสข้ามเขตแดนสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปยังมาเก๊าโดยตรงผ่านสนามบินนานาชาติฮ่องกง

 • บริษัท สกาย ชัทเทิล เฮลิคอปเตอร์ จำกัด (Sky Shuttle) ให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำวิ่งจากฮ่องกงหรือเซินเจิ้นไปยังมาเก๊า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที
  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร: เว็บไซต์:  www.skyshuttlehk.com

พิธีเปิดสะพานฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊าทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาเก๊าโดยรถยนต์ นักท่องเที่ยวสามารถใช้รถรับส่งเพื่อเข้ามาเก๊า

 • รถรับส่ง (Shuttle bus)
  รถบัสรับส่งให้บริการเชื่อมต่อกับท่าเรือฮ่องกงและมาเก๊า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  • บริษัท รถบัสสะพานฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า (มาเก๊า) จำกัด
   มาเก๊า: +853 2872 3888
   ฮ่องกง: +852 3753 3888
   จีนแผ่นดินใหญ่: +86 400 863 3888
   เว็บไซต์: www.hzmbus.com

  นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อโดยแท็กซี่ หรือรถโดยสารประจำทาง สาย 101X หรือ 102X

 • รถโค้ชข้ามพรมแดน (Cross-boundary)
  โค้ชข้ามพรมแดนมีให้บริการระหว่างเขตเมืองของฮ่องกงและมาเก๊าโดยมีจุดรับ - ส่งและกำหนดคงที่
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  • One bus Hong Kong Macau Limited วันบัส ฮ่องกง มาเก๊า จำกัด
   ฮ่องกง: +852 3703 3981
   เว็บไซต์: www.onebus.hk
  • Hong Kong Macau Express ฮ่องกงมาเก๊าเอ็กซ์เพรส
   มาเก๊า: +853 2832 2198
   เว็บไซต์: www.hkmoexpress.com
  • Eternal East Bus อีเทอนอล อีส บัส
   ฮ่องกง: +852 3760 0888
   เว็บไซต์: www.eebus.com

บริษัท Kee Kwan Motor Road และ China Travel Service (Macao) Ltd ดำเนินธุรกิจบริการรถโดยสารปรับอากาศปรับอากาศจากเมืองสำคัญ ๆ ในมณฑลกวางตุ้งไปยังมาเก๊า รถบัสมาถึง Gongbei Port ใน Zhuhai จากจุดที่คุณจะผ่านจุดตรวจที่ Gongbei Port และ Border Gate ไปยัง Macao สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

นอกจากนี้ บริษัทรถโค้ชมีบริการรถประจำทางโดยตรงจากสนามบินนานาชาติมาเก๊าไปยังเมืองใหญ่ ๆ ในมณฑลกวางตุ้ง:
สอบถามสายด่วน: +853 2888 1228
เว็บไซต์: www.macau-airport.com/en/transportation/transport-connection

เกตเวย์จากจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังมาเก๊าโดยทางบก:

 • ประตูชายแดน
  เวลาทำการ: 6:00 น. ถึง 01:00 น.
 • COTAI Frontier Post
  เวลาทำการ: 24 ชั่วโมง
 • อาคารผู้ โดยสารรถประจำทางสะพาน ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า
  08:00 น. ถึง 10:00 น.: นักท่องเที่ยวจากจูไห่สามารถเดินทางไปมาเก๊าผ่านทาง Frontier Post ได้
 • ฉิงเหมา
  เวลาทำการ: 24 ชั่วโมง (สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับอนุญาต)

 • TurboJET
  TurboJET บริการรับส่งโดยเรือ จากฮ่องกง (ท่าเรือฮ่องกง-มาเก๊า) และมาเก๊า (ท่าเรือมาเก๊า หรือ ท่าเรือไทปา) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
  รายละเอียดเพิ่มเติม: เว็บไซต์: www.turbojet.com.hk
 • Cotai Water Jet
  Cotai Water Jet บริการรับส่งโดยเรือระหว่าง ฮ่องกง (ท่าเรือฮ่องกง-มาเก๊า) และ มาเก๊า (ท่าเรือมาเก๊า หรือ ท่าเรือไทปา) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
  สำหรับการจอง โทร: เว็บไซต์: www.cotaiwaterjet.com
 • Yuet Tung Shipping Co. Ltd. ให้บริการเรือช้ามฟากระหว่างท่าเรือมาเก๊า Taipa Ferry Terminal และ Shenzhen Shekou
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร: มาเก๊า +853 2885 0272
 • TurboJET ให้บริการเรือข้ามฟากระหว่างท่าเรือมาเก๊า(Outer Harbour Ferry Terminal) และ Shenzhen Shekou 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร: มาเก๊า +853 8790 6203 เว็บไซต์: www.turbojet.com.hk

 • Yuet Tung Shipping Co. Ltd. ให้บริการเรือข้ามฟากระหว่างมาเก๊า – จู่ไห่
  - ท่าเรือ Macao Inner Harbour Ferry Terminal ↔ ท่าเรือ Zhuhai Wanzai Pier
  - ท่าเรือ Macao Taipa Ferry Terminal ↔ ท่าเรือ Zhuhai Guishan Island
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร: มาเก๊า +853 2885 0272